Hjärta öppet i glada färger – floristens val

1999 kr2999 kr

Hjärta öppet – floristen gör ett vackert hjärta med blommor efter säsong, ca 40-45 cm.

Kransen kan levereras med band eller kort.