Köpvillkor

Företagsinformation
www.myflowerssthlm.se tillhandahålls av My Flowers AB med Org nummer 556926-0259. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.

Priser
Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kassan ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar.

Betalning
Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

Kortbetalning
Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

Swish
Swishbetalning görs på 123 686 51 90 My Flowers AB.

Pris
Priser ser du vid varje vara och i kassan ser du leveransavgiften mm.

Moms
I priserna ingår moms 25%, 12%.

Frakt & Fraktmetoder
En fraktkostnad från 99 kr tillkommer på samtliga beställningar, beroende på var i Stockholm blommorna ska levereras (kostnaden ser du i kassan när du betalar). Vi levererar din vara med blombud, som är specialiserade på att leverera blommor.

Leveranser
Beställningar som läggs före klockan 13.00 behandlas samma dag. Leveransen sker till den adress du har angett vid beställningstillfället.

Kontrollera din order noga
Kontrollera att datum för leverans, korttext, mottagarens adress och telefonnummer stämmer. I det flesta fall kontaktas alltid mottagaren innan leverans kan ske. Detta för att säkerställa att mottagaren kan ta emot blombudet och att inga hinder finns för leverans. Ansvaret ligger hos beställaren att lämna korrekta och fullständiga uppgifter om mottagaren. Om leveransen ej går att utföra på grund av skäl som t.ex felaktiga uppgifter får mottagaren hämta budet i butik. Fullständiga uppgifter innefattar även portkod och korrekta kontaktuppgifter till mottagaren. Vi kan mot en avgift som debiteras beställaren försöka leverera på nytt. Leveransproblem som beror på ej fullständiga uppgifter ersätts ej.

När kommer min order att levereras?
De allra flesta blombud levereras mellan 09:00-20:00 (tidsavvikelser kan förekomma). Vid högtider då många skickar blombud kan leverans komma att ske mellan 07:00-22:00 (tidsavvikelser kan förekomma). Detta gäller förutsatt att beställningen inkommit i enlighet med de stopptider som finns för leverans samma dag. Vi har tyvärr ingen tidspassning, men försöker alltid att tillgodose önskemål om tider i den mån det fungerar med övriga leveranser den dagen.

Beställningar gjorda efter stopptid
De beställningar som är gjorda efter stopptid för leverans samma dag kommer att levereras dagen därpå, dock ej på söndagar eller röda dagar.

Avbeställningar
Avbeställningar måste ske minst 24 timmar innan önskat leveransdatum. Vid högtider måste avbeställningar ske minst 48 timmar innan önskat leveransdatum. Avbeställningar som sker efter utsatt tid kommer att debiteras.

Blombud till företag
Blombud till företag levereras under kontorstider. Vid högtider kan leverans komma att ske fram till 18:00.

När kommer min faktura?
Har du valt att betala mot faktura, så kommer en faktura att skickas ut till den mejladress du angav vid beställningen, inom 1-7 dagar.

Blombud till begravningar
Blombud till begravningar levereras direkt till kyrkan, senast en timme innan begravningen börjar.

Produktbeskrivning/Utförande i butik
Avvikelser kan förekomma för levererad produkt jämfört mot hemsidans produktbeskrivningar och utseende på bilder. T ex. om en blomma inte finns inne eller en blomma inte är i säsong. Om detta sker byter vi alltid ut produkten mot en likvärdig produkt och i färg och form.

Skadade varor och reklamationer
När du får dina varor är det viktigt att du kontrollerar så varorna inte är skadade eller felaktiga. Skulle varan vara felaktig eller skadad kontakta oss så snart som möjligt via e-post till adressen butikmyflowers@gmail.com så får du vidare instruktioner. Du har 3 års reklamationsrätt enligt Svensk lag.

Ångerrätt och öppet köp
Som kund har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. Ångerrätten kan endast utnyttjas om varan kan återlämnas i originalförpackning och är i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och prova varan, men den får ej vara använd utöver detta. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp står kunden för returfrakten

När det gäller choklad och blommor finns ”Distans- och hemförsäljningslagen”  – där det framgår att ångerrätten inte gäller på varor som snabbt kan försämras.

SMS-utskick
Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

Personuppgiftsbehandling
För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer My Flowers AB att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling.

Kontakt & Kundtjänst
Kontaktuppgifter till oss finner ni nedan.

Cookies
En cookie är en textfil som skickas från en webbsida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.

Force Majeure
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse.

Ändring av avtalsvillkor
Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet.

Tvister & lagar
Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling

My Flowers AB, org. nr. 556926-0259, behandlar personuppgifter i samband med handeln på http://www.myflowerssthlmt.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att My Flowers AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):

 • För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
 • För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
 • För att hantera eventuella returer.
 • För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka My Flowers erbjudanden och tjänster. De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt.

De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att My Flowers AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor. Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att My Flowers AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på My Flowers AB berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på My Flowers AB skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som My Flowers AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som My Flowers AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna. Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta My Flowers AB via butikmyflowers@gmail.com. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
 • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i My Flowers AB:s berättigade intressen.

  Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.